بازدید جناب آقای دکتر عمادی و آقای دکتر بنی اردلان از دانشکده

بازدید جناب آقای دکتر عمادی و آقای دکتر بنی اردلان از دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر عمادی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا و آقای دکتر بنی اردلان مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر پردیس دانشکده های اقماری از واحد های دانشکده بازدید به عمل آوردند.

جناب آقای دکتر عمادی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا و آقای دکتر بنی اردلان مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر پردیس دانشکده های اقماری از واحد های دانشکده بازدید به عمل آوردند.