بازدید از مراکز صنعتی شهرستان رزن

بازدید از مراکز صنعتی شهرستان رزن


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اجرای تور صنعتی از شرکت قطعه سازان رزن با حضور تعدادی از دانشجویان رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن

اجرای تور صنعتی از شرکت قطعه سازان رزن با حضور تعدادی از دانشجویان رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن