بازدید از فضای جدید دانشکده

بازدید از فضای جدید دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

حضورهیاتی از دانشگاه بوعلی سینا در دانشکده مدیریت وحسابداری رزن بنابر گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و حسابداری درمورخه ۱۳۹۶/۸/۲۴ جناب آقای دکتر علی عربی معاونت محترم توسعه وپشتیبانی دانشگاه،جناب آقای دکتر بنی اردلان رییس پردیس دانشکده های اقماری،جناب آقای مهندس طالع اسلامی مدیر دفتر طرح های عمرانی و جمعی از کارشناسان دفتر فنی و انفورماتیک دانشگاه، باحضور در شهر رزن ازفرایند آماده سازی وتعمیرات اساسی ساختمان جدید دانشکده بازدید بعمل آوردند و رهنمودهای لازم در جهت تسریع آماده سازی را اعلام نمودند. درادامه حضور در دانشکده، ضمن برگزاری جلسه هماهنگی از سایرامکانات و فضاهای دانشجویی(سلف غذاخوری،خوابگاه دانشجویی و...) نیز بازدید بعمل آوردند. روابط عمومی دانشکده مراتب تشکر خود را از این بازدید اعلام می نماید

حضورهیاتی از دانشگاه بوعلی سینا در دانشکده مدیریت وحسابداری رزن

بنابر گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و حسابداری درمورخه ۱۳۹۶/۸/۲۴ جناب آقای دکتر علی عربی معاونت محترم توسعه وپشتیبانی دانشگاه،جناب آقای دکتر بنی اردلان رییس پردیس دانشکده های اقماری،جناب آقای مهندس طالع اسلامی مدیر دفتر طرح های عمرانی و جمعی از کارشناسان دفتر فنی و انفورماتیک دانشگاه، باحضور در شهر رزن ازفرایند آماده سازی وتعمیرات اساسی ساختمان جدید دانشکده بازدید بعمل آوردند و رهنمودهای لازم در جهت تسریع آماده سازی را اعلام نمودند.
درادامه حضور در دانشکده، ضمن برگزاری جلسه هماهنگی از  سایرامکانات و فضاهای دانشجویی(سلف غذاخوری،خوابگاه دانشجویی و...) نیز بازدید بعمل آوردند.
روابط عمومی دانشکده مراتب تشکر خود را از این بازدید اعلام می نماید