بازدید از تالار بورس

بازدید از تالار بورس


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنابر گزارش روابط عمومی دانشکده انجمن علمی دانشجویی مدیریت در راستای افزایش توان علمی دانشجویان و اشنایی با محیط های سرمایه گزاری اقدام به برگزاری اردوی علمی بازدید از تالار بورس همدان و شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با تالار بورس و نحوه سرمایه گزاری در بورس نمودند.

بنابر گزارش روابط عمومی دانشکده انجمن علمی دانشجویی مدیریت در راستای افزایش توان علمی دانشجویان و اشنایی با محیط های سرمایه گزاری اقدام به برگزاری اردوی علمی بازدید از تالار بورس همدان و شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با تالار بورس و نحوه سرمایه گزاری در بورس نمودند.