آموزش شنا

آموزش شنا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به گزارش مسئول محترم تربیت بدنی دانشکده یک دوره آموزش مقدماتی شنا ویژه دانشجویان دانشکده بر گزار گردید.

این دوره  در استخر شنای قائم (عج) شهرستان رزن  توسط مربیان مجرب و با حضور مسئول تربیت بدنی دانشکده و تعداد 20 نفر از دانشجویان دانشکده طی 11 جلسه با موفقیت به اتمام رسید.