آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی

آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به همت انجمن علمی حسابداری دانشکده یک دوره ی آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی برگزار گردید.

این دوره ی آموزشی با حضور ریاست محترم سازمان امور مالیاتی استان همدان جناب آقای دکتر ذکوری و با حضور دانشجویان رشته حسابداری در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.