افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده

افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در جشنواره مسابقات دانشگاه بوعلی سینا مهران عنابی در وزن 61 مقام اول - علیرضا محبی در وزن 70 مقام اول - مهدی سرکانی در وزن 70 مقام دوم - جاوید دهقان در وزن 86 مقام دوم -

افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در جشنواره مسابقات دانشگاه بوعلی سینا

 مهران عنابی در وزن 61 مقام اول -

  علیرضا محبی در وزن 70 مقام اول -

 مهدی سرکانی در وزن 70 مقام دوم -

 جاوید دهقان در وزن 86 مقام دوم -