اطلاعیه مهمان، انتقال و تغییر رشته جهت سال تحصیلی 95-1394

اطلاعیه مهمان، انتقال و تغییر رشته جهت سال تحصیلی 95-1394


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نحوه درخواست مهمان و انتقال از سایر دانشگاه ها به دانشگاه بوعلی سینا و بالعکس...

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان مهمان و انتقال در سال تحصیلی 95-1394 می رساند:

درخواست خود را فقط از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی وزارت متبوع به آدرس http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx  ثبت نام کنند و از مراجعه حضوری به ادارات آموزش خودداری نمایند.

تذکرات مهم:

زمان ثبت تقاضاها از اول تا سی ام اردیبهشت1394 می باشد لذا با توجه به حجم بالای تقاضاها در روزهای آخر مهلت تعیین شده، لازم است در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

دانشجویان متقاضی مهمان که در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393 در این دانشگاه و یا دانشگاه دیگر مهمان بوده اند نیز لازم است درخواست خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

دانشجویان متقاضی انتقال در صورت داشتن سابقه مهمانی (حداقل چهار نیمسال متوالی مهمانی) و کسب حداقل معدل لازم براساس آیین نامه مهمانی و انتقال، امکان ثبت تقاضای انتقال خواهند شد. ضمناً براساس بخشنامه شماره 160073/18734/4/41 مورخ 03/07/1391 وزارت متبوع دانشجویان دوره روزانه متقاضی انتقال به دانشگاه دیگر، چنانچه در آزمون سراسری حدنصاب نمره قبولی دوره روزانه دانشگاه مقصد را کسب نموده باشند به صورت روزانه منتقل می گردند در غیر اینصورت در قالب شبانه پذیرش خواهند شد.

کلیه مدارک و مستندات پزشکی باید در سایت بارگذاری (آپلود) شده باشد و هیچ گونه مدارک کاغذی و دستی تحویل گرفته نمی شود.

متقاضیان تغییر رشته (جهت ورودی های 93) می بایست درخواست خود را از اول تا آخر اردیبهشت ماه به صورت حضوری به دانشکده مربوطه ارائه و شخصاً مراحل لازم را پیگیری نمایند.

متقاضیان درخواست مهمان تابستان از 25 خرداد ماه لغایت 25 تیر ماه درخواست خود را از طریق اداره آموزش دانشکده مربوطه پیگیری نمایند.