اطلاعیه خوابگاه شبانه

اطلاعیه خوابگاه شبانه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به دانشجویان شبانه خوابگاه تعلق نمی گیرد، در صورت امکان واگذاری خوابگاه هزینه قبل از واگذاری اخذ خواهد شد.

به دانشجویان شبانه خوابگاه تعلق نمی گیرد، در صورت امکان واگذاری خوابگاه هزینه قبل از واگذاری اخذ خواهد شد.
هزینه تمام شده متعاقباً اعلام می گردد.