استارت آپ: نو آوری و چالش های آن

استارت آپ: نو آوری و چالش های آن


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انجمن علمی مدیریت دانشکده برگزار می نماید، با حضور آقای مهندس بیژنی مدیر مرکز رشد شهرستان رزن و عضو انجمن ملی نخبگان مکان خوابگاه اعتماد زمان دوشنبه 15 آبا ماه ساعت20:30

انجمن علمی مدیریت دانشکده برگزار می نماید، با حضور آقای مهندس بیژنی مدیر مرکز رشد شهرستان رزن و عضو انجمن ملی نخبگان

مکان خوابگاه اعتماد

زمان دوشنبه 15 آبا ماه ساعت20:30