اردوی علمی تفریحی شهر مریوان

اردوی علمی تفریحی شهر مریوان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اردوی علمی تفریحی شهر مریوان به همت انجمن علمی مدیریت دانشکده با تعداد 45 نفر از دانشجویان مورخه 8/2/95 به عمل آمد.

اردوی علمی تفریحی شهر مریوان به همت انجمن علمی مدیریت دانشکده با تعداد 45 نفر از دانشجویان مورخه 8/2/95 به عمل آمد.

در طی این اردو دانشجویان از شرکت های بازرگانی گمرک مرزی باشماق ، دریاچه زریوار و شهر مریوان و مناطق گردشگری بازدید به عمل آوردند.