اردوی زیارتی قم وجمکران

اردوی زیارتی قم وجمکران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

حضور دانشجویان در مسجد جمکران که با ویژه برنامه اربعین امام حسین(ع) و نیز تشییع دوتن از شهدای حرم همراه گشت.

حضور دانشجویان در مسجد جمکران که با ویژه برنامه اربعین امام حسین(ع) و نیز تشییع دوتن از شهدای حرم همراه گشت.