اردوی تفریحی وتوجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود

اردوی تفریحی وتوجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

این اردو درمورخه بیستم وبیست ویکم مهرماه به مدت دوروز که شامل بازدید از غارعلیصدر،آبشارگنج نامه،باغ موزه دفاع مقدس وسایر مکان های دیدنی شهر همدان و همچنین برگزاری نشست توجیهی وپرسش وپاسخ دانشجویان جدیدالورود با مسئولین دانشگاه و همچنین مدیران محترم گروه برگزار گردید.

این اردو درمورخه بیستم وبیست ویکم مهرماه به مدت دوروز که شامل بازدید از غارعلیصدر،آبشارگنج نامه،باغ موزه دفاع مقدس وسایر مکان های دیدنی شهر همدان و همچنین برگزاری نشست توجیهی وپرسش وپاسخ دانشجویان جدیدالورود با مسئولین دانشگاه و همچنین مدیران محترم گروه برگزار گردید.