نام : دکتر محمد رحمانی

تحصیلات: دکتری مدیریت

تلفن:  5607-3622-081

ایمیل: Rahmani.Mgt@Gmail.com

دریافت نسخه الکترونیکی رزومه

 

_______________________________________________________________________________________________________________

نام : دکتر مصطفی رضایی راد

سمت :  عضو هیات علمی و استاد راهنمای مدیریت بازرگانی

تحصیلات: دکتری 

ایمیل: mostafa_rezaei_rad@yahoo.com

رزومه: جهت دریافت نسخه الکترونیکی کلیک نمایید
.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند