کارشناس گروه ها

نام:  مسلم اکبری

سمت:  کارشناس گروه آموزشی مدیریت و حسابداری - امور دانشجویی و رفاهی

تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی

ایمیل: akbari6466@yahoo.com

تلفن:  5627-3622-081

آدرس:  ساختمان شماره 2 طبقه 2
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند