کارکنان > کارشناس امور رایانه

نام:  مهرداد جعفری

ایمیل: mehrdad.jafari1404@yahoo.com

سمت:
کارشناس امور رایانه، مسئول سایت کامپیوتر، مسئول پرتال وب 

مدرک:
مهندسی نرم افزار کامپیوتر

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید. 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند