کارکنان > تربیت بدنی

نام:  علی رضائی ضیائی

سمت:  امور تربیت بدنی و انتظامات

ایمیل: shahram.rezaee33@yahoo.com

تلفن:  08136228025

آدرس:  ساختمان شماره2
 
 
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند