کارکنان > امور اداری و فرهنگی

نام:  حمید رضا قاسملو

سمت:  امور اداری  و فرهنگی

ایمیل: hamidgh3303@yahoo.com

تلفن:  08136225116

آدرس:  ساختمان شماره 2

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند