اساتید > دکتر امیرحسین رهبر


Amir Hossein Rahbar
نام و نام خانوادگی:امیرحسین رهبر


Ph.D in Futures studies from University of Tehran, Faculty of Management
تحصیلات: دکترای تخصصی آینده پژوهی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


رایانامه:

A.H.Rahbar@ut.ac.ir

علایق تحقیقاتی: مطالعات اسلامی در مدیریت و آینده پژوهی، مقاومت اقتصادی

جهت دریافت رزومه کلیک نمایید 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند