معرفی > معرفی شهر رزن > مشاهیر و مفاخر

شهید آيت الله دكتر محمد مفتح

  - مرجع عالیقدر حضرت آيت الله العظمي نوری همدانی...وب سایت»

آيت الله العظمي آخوند ملا حسين قلي شوندي درجزيني همداني...ادامه»

- آيت الله العظمي شيخ العراقين

- آيت الله العظمي آخوند ملا علي معصومي وفسي همداني...ادامه»

- آيت الله العظمي ثابتي

- آيت الله ميرزا محمود انواري

- آيت الله دكتر محمد مفتح...ادامه»

- خواجه رشيد الدين فضل الله همداني
 
- قوام الدين ابوالقاسم درگزيني

- جلال الدين درگزيني

-عبید زاکانی(اهل روستای زاکان)از ادیبان بنام

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند