حوزه ریاست > معاونت آموزشی

نام : علی اصغری صارم

سمت : معاون آموزشی، مدیر گروه مدیریت و استاد راهنمای مدیریت دولتی

تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت گرایش منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس

تلفن:  5607-3622-081

ایمیل:(Email)
 جهت دریافت رزومه کلیک نمایید  
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند