فرهنگی > برنامه های فرهنگی

اهداف و راهبردهای فرهنگی:

- احیاء ارزش­ها و ترویج فرهنگ اصیل اسلام در محیط­های علمی با استفاده از روش­های کارآمد و هماهنگ با محیط­های علمی

- ارائه چهره­ای متین و جذاب از آرمان­ها و ارزش­های اصیل اسلامی

- توجه به مبانی اسلامی در تدوین برنامه­ های فرهنگی دانشگاه

- توجه به حفظ عفاف و ترویج فرهنگی پوشش و منش اسلامی و درخور شأن محیط دانشگاه

- زمینه­ سازی به منظور ایجاد توانایی تفکر، بحث و گفتگوی مستدل و منطقی

- حمایت از فعالیت­های اصیل دانشجویی در قالب بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان، کانون­ های فرهنگی و هنری، انجمن­ های علمی دانشجویی و نشریات.

- همکاری صمیمانه با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  در اجرای برنامه­ های فرهنگی

- ساماندهی اردوهای زیارتی - سیاحتی به منظور تعمیق ارزش­های دینی و آشنایی با مواریث کهن

- نظارت، ارزیابی هدفمند و آسیب­ شناسی دقیق و مستمر فعالیت­های فرهنگی
 

برنامه های فرهنگی دانشکده:


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند