WinQsb version 2.0

آموزش نصب :
ابتدا فایل را از حالت فشرده خارج نموده
سپس فایلsetup.exeرا اجرا نماییند 
و  در مرحله آخر فایل کرک را اجرا نمایید
_____________________________________________________________________________________________


  نرم افزار GAMS

_____________________________________________________________________________________________


نرم افزار DS

_____________________________________________________________________________________________
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند