آموزشی > گروه های آموزشی > مدیران گروه ها

«گروه آموزشی حسابداری»
دکتر روح اله سهرابی
ساعات حضور در دانشکده:ا

 
****************************************************************************************************
«گروه آموزشی مدیریت»
دکتر محمد رحمانی
ساعات حضور در دانشکده:  شنبه ساعت 11-8   ،   سه شنبه ساعت 14-8
تلفن:   5607-3622-081
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند