«گروه آموزشی حسابداری»
دکتر روح اله سهرابی
ساعات حضور در دانشکده

 
****************************************************************************************************
«گروه آموزشی مدیریت»
دکتر محمد رحمانی
برنامه حضور معاونت آموزشی دانشکده
 
یکشنبه ها : 9 تا 12
دوشنبه ها : 11 تا 12:30
سه شنبه ها 10 تا 14 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند