آموزشی > اساتید > دکتر روح اله سهرابی

نام : دکتر روح اله سهرابی

سمت :  ریاست سابق دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات: دکتری مدیریت تولید و عملیات

ایمیل: sohrabi258@yahoo.com
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند