آموزشی > گواهی اشتغال به تحصیل

با توجه به اينکه تعداد گواهى هاى مورد درخواست دانشجو در يک نيمسال و برخى موارد در طول تحصيل محدود است توصيه مى‌شود دانشجويان عزيز فقط در صورت نياز اقدام به ثبت درخواست نمايند.

درخواست گواهی(اینترنتی): شنبه ها و دوشنبه ها
دریافت گواهی مربوطه(آموزش دانشکده): دوشنبه ها و چهارشنبه ها

گواهی اشتغال به تحصیل


کد امنیتی:
 Security code

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند