آموزشی > تقویم آموزشی

برای مشاهده تقویم آموزشی نیمسال اول 97-1396 اینجا کلیک کنید
برای مشاهده تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-1396 اینجا کلیک کنید
برای مشاهده تقویم آموزشی تفصیلی (ویژه دانشجویان) نیمسال دوم 97-1396 اینجا کلیک کنید..
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند